Šilutės kamerinio dramos teatro vadovo

Paskelbta: 2012-02-29 21:09

Peržiūrų: 654

Skelbimas:

Pretendentai turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
Bendrieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų, socialinių mokslų arba meno srities išsilavinimą; turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį.

Specialieji reikalavimai: būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, darbo teisiniais santykiais, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, ir su kitais teatrų administravimu susijusiais teisės aktais bei gebėti taikyti juos praktikoje;

 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, savivaldybės kultūros ir meno sklaidos ir plėtros procesais;
 • turėti įgūdžių strateginio planavimo, kultūros politikos įgyvendinimo, išteklių ir personalo valdymo srityse;
 • mokėti vertinti, analizuoti kūrybinės veiklos programas-projektus;
 • išmanyti ir taikyti kūrybinės ir meninės veiklos taikomuosius tyrimus, mokėti prognozuoti kultūros ir meno rinkos raidos perspektyvas;
 • mokėti vertinti esamą kultūros ir meno aplinką;
 • mokėti organizuoti ir planuoti teatro įstaigos darbą;
 • žinoti pagrindines etikos normas;
 • išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą;
 • turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių;
 • sisteminti, apibendrinti gautą informaciją ir priimti optimalius sprendimus;
 • būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, pareigingam.                     

Atrankos būdas: kūrybinės programos vertinimas ir pokalbis, kurio metu tikrinamos dalykinės savybės, gebėjimas bendrauti ir kitos žinios. 

Pretendentai privalo asmeniškai pateikti šiuos dokumentus: 

1. Prašymą dalyvauti konkurse;
2. Asmens tapatybę, pilietybę ir amžių liudijantį dokumentą ir jo kopiją;
3. Išsilavinimą liudijantį dokumentą ir jo kopiją;
4. Darbinę veiklą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
5. Gyvenimo aprašymą;
6. Teatro penkerių metų perspektyvinę kūrybinės veiklos programą, atspindinčią teatro nuostatuose numatytų tikslų bei uždavinių įgyvendinimą. Kūrybinėje programoje turi būti aptarti: teatro struktūros formavimo principai, veiklos principai, įstaigos nuostatuose numatytų uždavinių įgyvendinimo būdai ir veiklos perspektyva. 

Dokumentai priimami iki 2012 m. kovo 9 d. (imtinai) adresu: Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė, 225 kab.
Telefonai pasiteirauti: 8 441 79 223, 79 225, juristas@pamarys.lt.

Vardas: Šilutės savivaldybė
Vietovė: Šilutė
Telefonas: 844179223
Svetainė: http://silute.kryptis.lt/main.php?parent=329
Nuotraukos
 

KONTAKTAI:
Tel.: (+370) 600 33410
info@myliusilute.lt