Vakaronė „Kaip uliojo mūs senoliai“

Šilutės Žinios Vakaronė „Kaip uliojo mūs senoliai“
Etninė kultūra sudaro kiekvienos tautos kultūros pamatą ir paveldą. Per daugelį metų ji formavosi kartu su žmogumi, apimdama visas jo materialiojo ir dvasinio gyvenimo sritis. Etninės kultūros dalį sudaro gyvos, iš kartos į kartą perimamosios tradicijos, patenkančios kultūrinėn aplinkon, nuolat pritaikant jas prie naujų poreikių. Siekiant suprasti neįkainojamą tradicijos vertę, ugdant pagarbą tautos kultūrai, mokant mokinį įvertinti tautos savitumus, Saugų J. Mikšo pagrindinėje mokykloje dalis neformaliojo ugdymo skiriama etnokultūrai, kuria rūpinasi mokytojas Vytautas Laurinavičius, jam talkina muzikos mokytoja Vida Gončiarova.
(Skaityti daugiau)

 

KONTAKTAI:
Tel.: (+370) 600 33410
info@myliusilute.lt